Cinsel işlev bozuklukları

Kadında cinsellik

Cinsellik bireyin yaşam şekli, ilişkileri, aldığı kültür ve cinsiyetine göre her kişide farklıdır.

cinsel işlev bozuklukları,

toplumda hem kadınlarda hemde erkeklerde sık rastlanan bir sorundur. Toplumdaki kadınların yaklaşık % 28’inde orgazm  olamama %10’unda  ise vaginusmus  sorunu mevcuttur. Oldukça yaygın olan bir sorun olup, buna karşın  bilimsel yayınlar oldukça sınırlıidır. Çünkü cinsellik hem bizim ülkemizde hemde diğer ülkelerde konuşulmaması gereken bir tabudur. Ancak bu yaklaşım sosyal bir sorunu doğurmaktadır. Çünkü cinsel işlev sorunları şahsın yeteneklerini, ilişki kurmasını etkileyebilir. Buna rağmen cinsellikle ilgili sorunların tedavisi olabileceğini düşünmez, ve bu konu ile ilgili çoğunlukla profesyonel yardım arayışında olmaz. Cinsel problemler konuşulmaktan utanılan ve çözümü için bilgi sahibi olunmayan bir konudur.

Vaginusmus

Cinsel işlev sorunudur. Amerikan psikiyatri birliği tarafından vajına girişindeki kasların istem dışı, sürekli veya tekrarlayarak  devam eden ve ilişkiye girmeye engel kasılmalarının olmasıdır. Bu durum kişilerarası sorunlara yol açar. İstemsiz kasılmalar jinekolojik muayene ve tampon kullanımı sırasındada olur. Bu kadının ilişkiden kaçınmasına neden olur.  Bu durum kadının toplum içindeki ilşkilerini bozabilir. Vaginusmus ilk cinsel ilişki ile başlayabildiği gibi, bireyin yaşamında sağlıklı bir cinsel ilişki sonrasındada ortaya çıkabilir.  Vaginusmus ülkemizde en sık rastlanılan cinsel sorundur. Neden kadının korkularına bağlı değildir. Tedavide eğitim ve cinsel terapi gerektiği kesindir.  Günümüz şartlarında grup terapileride  başarı ile uygulanmaktadır.

Vajınusmus  aslında kadın bedeninin savunma mekanizmasıdır. Cinsel tehdit vajına etrafındaki kasların, bazende bacak ve kalçadaki kaslarda kasılmaya yol açmaktadır. Ağrı ve birleşme korkusuna karşı kadın reaksiyon gösteririr. Vagınusmus nedenleri: kesin bir neden henüz bulunamamış ancak birçok sebep araştırılmıştır. Ancak genellikle vagınusmuslu kadınlarda eşlik eden psikiyatrik sorun olabilir. Bunlar arasında depresyon kendini küçümseme, uyum bozuklukları en sık rastlanmakla beraber temelde yüksek düzeyde  anksiyete mevcuttur. Ancak anksiyete bir neden mi yoksa bir sonuç mu bilinmemektedir.

Vaginusmuslu kadınların korkuları arasında,acı, ağrı, kanama, yırtılma, penisin vajınada kilitlenmesi, iğrenme ve kirlilik gibi endişler mevcuttur. Vaginusmuslu kadınlara uygulanan bir çalışmada

Kadınların %20’si ağrıdan korktuğunu

%17’si seksi istemediğini, iğrenç bulduğunu

%10’ u gebelikten korktuğunu

%8’i vaginalarının çok küçük olduğunu belirtmişlerdir.

Vaginusmus nedenlerini incelersek

1-fiziksel nedenler: vaginal enfeksiyonlar, vaginaya uygulanan radyasyon, vaginal kuruluk

2-psikolojik nedenler: kadın cinsel birlikteliği ister veya hiç istememiş olabilir,  ama kadın bedeni kesinlikle istememektedir.

Ülkemizde cinsel fonksiyon bozuklukları arasında sık görülen vaginusmuslu  kadınların ailelerindede bu tür vakalarla daha sık karşılaşılmaktadır.

3-fobik tepkiler/korku: vajınanın penis birleşiminin mümkün olmadığı, vajinal duvarın yırtılacağı, gebelik korkusu , bedenini kirli hissetme gibi korkular nedeni ile olabilir. Tedavide  bu korkunun giderilmeside gerekmektedir.

3-fiziksel ve cinsel travma:  bu konuyla ilgili değişik çalışmalar farklı sonuçlar vermektedir.

4-sosyal ve kültürel faktörler: kadının cinselliğinin toplum tarafından bastırılması, bekarete verilen önem özellikle  doğu kültürlerinde hakimdir. Batı toplumlarında bekaret kavramı önemini yitirmesi, koruyucu, bağımlı  aile modelinden uzaklaşılması vaginusmus sıklığını azaltmıştır. Erkek egemen toplumlarda, bekarete verilen önem, yeterli cinsel eğitimin verilmemesi, cinselliği sadece cinselliğin üreme ve eşin mutluluğu için yapıldığı inancı vaginusmusa doğu toplumlarındada sık rastlanmasının nedenidir.

Geleneksel kuralların hakim olduğu toplumumuzdada kadının bakireliğini eşe ve ailesine ispat çabası, cinsellik konusunda yeterli bilgi ve eğitimin eksikliği nedeni ile ülkemizde vaginusmus en sık görülen cinsel fonksiyon bozukluğudur.

5-eğitim eksikliği: vaginusmus tedavisi alan tüm kadınlara cinsel fonksiyon ve anatomi ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılmalıdır.Tedavide ilişki korkusunun giderilmesi başarıyı sağlar. Hangi tedavi şeklinin doğru olduğuna ait kesin bir veri bulunmamaktadır. Nedenleri açık olmayan vaginusmus tedaviside oldukça farklı yöntemlerle yapılabilmektedir.

Tedavi yöntemleri çoğunlukla

-sistemik duyarsızlaştırma

-kas egzersizleri

den oluşan kısa süren bir tedavidir. Tedavide cerrahi olarak yapılan müdahaleler yanlıştır. Tedavide eğitim ve psikoterapidir.

Vaginusmus  tedavisinde başarıyı  artıran, çifte kadın vücudu konusunda ayrıntılı anotomik bilginin verilmesi, çiftin verilen ödevleri yapması yani tedavi olmaya inanması ve istemesidir. Vaginusmus bir cinsel işlev bozukluğu olmakla beraber ruh sağlığı ile yakın ilişkilidir. Tedaviye  uyum sağlayan her kadın yüksek oranda tedavi olur.

Vajinal estetik

Sağlık bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak iyi hissetmesidir.

Jinekolojide estetik operasyonlar son yıllarda oldukça artmıştır. En sık neden  kadının görünümünden rahatsızlık duyması, cinsel partnerine karşı utanma duygusu, dar pantolon, mayo, bikini giyme asırasındaki estetik kaygılar kadının vajinal operasyon yaptırma ihtiyacına neden olmuştur. Bu operasyonlar yapılmadan önce hastanın istekleri,  beklentileri,  operasyonun  komplikasyonları ve riskleri konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapılmalıdır.